Γερόντισσα Μάνα κόβει το ψωμί για την οικογένειά της.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Margot Granitsas…

0
1243

Γερόντισσα Μάνα κόβει το ψωμί για την οικογένειά της.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Margot Granitsas για το βιβλίο Portrait of GREECE N.Y.TIMES BOOK 1971
Πηγή: https://www.facebook.com/groups/401414933383856/?ref=shareSource