Κίστος, Λαδανιά, Αλάδανος, Λάβδανος, Κουνούκλα, Μεντζίνα είναι μερικά από τα ονό…

0
289

Κίστος, Λαδανιά, Αλάδανος, Λάβδανος, Κουνούκλα, Μεντζίνα είναι μερικά από τα ονόματα που του έχουν αποδώσει…
Το πιο μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεντζίνας είναι η αφθονία σε πολυφαινόλες, των οποίων η εξαιρετική αφθονία στο φυτό με το ροζ λουλούδι το καθιστά εξαιρετικό , ως πολύτιμο…Source