«Στα δικά μας χωριά, τα καθαυτό ορεινά, τα τελευταία ζευγάρια που όργωναν με αγε…

0
180

«Στα δικά μας χωριά, τα καθαυτό ορεινά, τα τελευταία ζευγάρια που όργωναν με αγελάδες εξέλιπαν από το 1971 περίπου.Μετά εμφανίστηκαν οι μικρές φρέζες με τις οποίες οργώνουν καμιά δεκαριά πια και από λίγες πεζούλες. Τρακτέρ εδώ, μεγάλα ή μικρά, δεν τόλμησαν να έρθουν γιατί …κυλάνε στο ρέμα….»
Ζαχαρίας Ζηνέλης
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009033523962


[
Source