Φωτογραφία της Αγίας Παρασκευής στην Λαμία το 1929!!!

0
212

Φωτογραφία της Αγίας Παρασκευής στην Λαμία το 1929!!!

[
Source